Izjava o konverziji valuta

Sva plaćanja će se vršiti u KM valuti. Iznos za koji će se teretiti vaša kreditna kartica dobiva se konverzijom prema trenutnom tečaju lokalne Nacionalne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike u odnosu na originalnu cijenu koja je navedena na našoj web stranici.


Sva plaćanja će se vršiti u KM valuti. Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice preračunava se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica.


Social Media


d

KONTAKT INFORMACIJE

Nedax d.o.o.
Triglavska 12
71000 Sarajevo

Kontakt: +387 61 538 364
Kontakt: +387 62 315 555


E-mail: nedax@bih.net.ba
E-mail: nedaxdigital@gmail.com

INFORMACIJE


ID broj:  4 2003 4289 0001 
PDV broj:  2003 4289 0001


UniCredit Bank (BAM) 338 900 220 746 21 84
UniCredit Bank (USD) BA39 3387 3048 1008 7117